Зелена енергия

Хранителни добавки "Аквасорс"

Общи правила

ZELENAENERGIA.COM е регистриран клиент и консултант на Аквасорс - AquaSource Algae Group Ltd, действаща за България чрез AquaSource EOOD, регистрирано на адрес 1404 София, ж.к. „Гоце Делчев” ул.„Костенски водопад” № 47 ет. 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 205341324.

ZELENAENERGIA.COM си запазва правото по всяко време да променя, добавя или заличава части от изброените по-долу общи условия. Отговорност на посетителите на сайта е да проверяват условията при всяко посещение непосредствено преди да използват сайта. В случай, че посетител продължи да използва сайта след публикуване на промени в настоящите условия, същото се смята за потвърждение, че приема и се съгласява с направените промени.

С настоящото се съгласявате, че всички последващи ваши поръчки се регулират от общите условията за онлайн поръчки и доставка, приложими до публикуването на промени и изменения в тях, а след това в съответствие с новите изменени общи условия.

ZELENAENERGIA.COM e независим регистриран клиент и консултант на корпорация "Аквасорс" (AquaSource Algae Group Ltd). Работата на уебсайта www.zelenaenergia.com се осъществява при спазване на законите, корпоративните правила и стандарти. ZELENAENERGIA.COM доставя продуктите на "Аквасорс" в България на официалните цени фиксирани от AquaSource Algae Group Ltd за България. ZELENAENERGIA.COM е презентационен сайт, който има за цел да популяризира и разпространява продуктите на "Аквасорс", а също така да регистрира независми консултанти в МЛМ (Мулти Левел Маркет) мрежата на AquaSource Algae Group Ltd.

Обхват на действие на условията
Поръчките на продукти от уеб сайт www.zelenaenergia.com са чрез наложен платеж през спедитор. Чрез поръчката на продукти от ZELENAENERGIA.COM (както онлайн, така и по друг начин) или посредством приемане доставката на такива продукти съгласно представената ви фактура на спедитора за наложен платеж, приемате и се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия. ZELENAENERGIA.COM си запазва правото едностранно да променя тези условия по всяко време без изрично предизвестие за това.

Неприложимост на други документи
Настоящите условия не могат да бъдат допълвани, променяни или изменяни от прилагането на друг(и) документ(и). Всеки опит за промяна, допълване или изменение на тези условия е недействителен и не поражда действие, освен ако не изрази писмено съгласие за това.

Условия за поръчка
Навършени 18 години.
Постоянен, настоящ адрес в България или друга страна членка на ЕС.
Приемане на настоящите общи условия.
Точни и валидни телефон и адрес за доставка.
Да осигурите достъп и възможност за получаване на продукта.

За да извършвате поръчки, не е необходима регистрация. Достатъчно е да e се обадите по телефона или да попълните формата за контакт и поръчка. Избраните продукти и количествата се пишат в поле "съобщение". От страницата на всеки продукт може да се достигне до нея с бутона "Поръчай". ZELENAENERGIA.COM ще поиска потвърждение на въведената от потребителя информация и уточняване на поръчката по телефон. В случай, че не бъде доказана достоверността на подадената ни информация или поръчката не бъде доуточнена, това автоматично води до отказ от приемане на поръчката с или без изрично уведомление за това.

Отговорност на родители и попечители
Въпреки че ZELENAENERGIA.COM не разрешава използването на услугите от лица, ненавършили 18 години, се допуска, че е възможна поръчката на стоки от деца. В такива случаи ERANOVA.ORG не носи отговорност за постъпките на непълнолетните, а отговорността за продукти поръчани и/или заплатени от деца се поема от техните родители и попечители.

Данък добавена стойност
Посочените цени не се определят от ZELENAENERGIA.COM - те са крайни (с включен ДДС).

Начини на плащане:
Плащания на платформата на сайта ZELENAENERGIA.COM не се извършват по какъвто и да е начин. Продуктите се получават чрез наложен платеж от спедиторска фирма.

Възможни грешки на сайта:
С настоящото се считате за уведомени, че е възможно и допустимо информацията, дадена за определен продукт, да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. ZELENAENERGIA.COM предупреждава, възможно е информацията, съдържаща се на сайта да е непълна или неточна. Поправките на грешки и обновяваването съдържанието на сайта може да по всяко време.

Отказ от наша страна
ZELENAENERGIA.COM има правото да откаже или отмени всички поръчки за продукти и/или услуги, които са показани с грешна цена, отстъпка или компенсация, или съдържащи друга неточна информация или печатнa грешкa. Всички такива поръчки, независимо дали първоначално са били потвърдени, могат да бъдат отказани или отменени. ZELENAENERGIA.COM си запазва правото да откаже поръчка, в случай че поръчката е извършена от потребител, който системно отказва поръчки или има съмнение, че дава невярна и неточна информация.

Отказ, връщане и замяна
Всеки потребител има правото да се откаже от поръчаните стоки в срок до 14 работни дни от получаването им в случай, че същите не са били използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са били получени съгласно изискванията на чл.55 във връзка с чл.54 от ЗЗП. Заедно с продукта потребителят задължително трябва да изпрати и документа за наложен платеж на спедитора ("Еконт-експрес", "Спиди"), с който е получил и съответно платил продукта.

В случай че до 24ч. от получаването на даден продукт бъде констатиран негов дефект и не е нарушен търговския вид на продукта и опаковката, той може да бъде подменен с нов съгласно условията за гаранция или да се възстанови на потребителя паричната стойност на продукта в срока по чл.55, ал. 6 от ЗЗП. След изтичане на срока, в който потребителят следва да упражни правото си на отказ или при нарушаване на търговския вид или опаковката на продукта, връщане и замяна на продукта не се извършват. Транспортни и други разходи по получаване и връщане на продукта в тези случаи са за сметка на потребителя.

Ако ZELENAENERGIA.COM поради някаква причина не може да изпълни поръчката, потребителят ще бъде своевременно уведомен и информиран кога и дали тя може да се осъществи (например при липса на продукта в складовата мрежа на Аквасорс ЕООД, забавяне на спедитор и т.н.).

Доставка
Доставки се извършват чрез спедиторските фирми “Еконт-експрес” и "Спиди" за сметка напотребителя.

Приложим закон и юрисдикция
ZELENAENERGIA.COM не търгува, цените на продуктите са без надценка. Информирането и консултацията са безвъзмездни и напълно безплатни. ZELENAENERGIA.COM е регистриран клиент на AquaSource Algae Group Ltd, което не го прави дистрибутор, склад, едноличен търговец, дружество и прекупвач на продуктите на "Аквасорс", а само консултант.

Защита на личните данни
Личните данни (име и фамилия, мейл, телефон и адрес за доставка) се събират само и единствено с цел доставка на продуктите до потребителите и без тези данни би било невъзможно. Личните данни се въвеждат при всяка заявка за продукти на потребителя и се използват еднократно. Не се създава и съхранява база от данни от данните на потребителите. ZELENAENERGIA.COM не отдава, продава или разпространява по друг начин вашите лични данни на трети лица, освен когато това не е наложително по силата на закон или съдебен акт, защото е неморално.

Непоискани съобщения
ZELENAENERGIA.COM не изпраща непоискани съобщения и без съгласие от страна на потребителя.

За личните данни
Запознайте се с Политиката за поверителност и защита на личнит данни, която е неизменна част от Общите условия на Уебсайта, като дефинициите се прилагат и тук. С разглеждането, достъп, използването по какъвто и да е начин на услугите в уебсайта потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате с Политиката ни на поверителност. Осъществявайки достъп до Уебсайта изразявате своето изрично съгласие за събиране, получаване, записване, обработване и използване и вашите лични данни. В случай, че не сте съгласни с политиката за поверителност, или някое от условията, не следва да посещавате уебсайта www.zelenaenergia.com

Дефиниции: “Лични данни” представляват всякаква информация, отнасяща се до физическо или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез IP адрес или други признаци. „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието, услугите и/или информацията на Сайта, както и всяко лице посетило и пожелало използването на услугите на място. „Уебсайт” e всяка информация и съдържание на адрес www.zelenaenergia.com

ZELENAENERGIA.COM информира и консултира безплатно потребителите си относно продуктите, които представя и осъществява доставянето им до потребителите.

Имате право да осъществите достъп до уебсайта без предоставяне на лични данни, но без да използвате услугите на сайта.

Политиката за поверителност възможно да бъде актуализирана, като всяка нова версия се счита за влязла в сила с обявяването й на уебсайта.

Личните данни, които потребителите доброволно предоставят с цел получаване на продуктите през спедитора са: име и фамилия, електронна поща, телефон. Без тях това е невъзможно.

Данните, които се събират автоматично са информация за устройството, местоположение, начин на достъп, бисквитки, IP адрес, както и външни връзки и препратки към уебсайта.

Имате: право на възражение, право на достъп, право на преносимост, право на коригиране, право на заличаване, право на ограничаване в обработването, право на жалба.За да упражните някое от изброените права, пишете на admin@eranova.org

Вашите данни се съхраняват на защитени сървъри, намиращи се на територията на ЕС. Срока на съхранение на вашите данни е различен, той започва от посещението на Уебсайта.

Уебсайтът използва бисквитки за
Събиране на информация относно датата и времето на посещение, историята на търсенето и др.
За анализ на достъп сайта, като по този начин се оптимизират услугите му.
За предоставяне на персонализирани съобщение и мейли за потвърждения на продукти.
За повишаване и поддръжка на сигурността.

Видове бисквитки
Сесийни бисквитки, които се изтриват след затварянето на браузера.
Постоянни бисквитки, които се съхраняват на устройството ви за определен период от време.
Бисквитки на първа страна, които са поставени от сервъра на посетеният уебсайт.
Бисквитки на трети страни, които могат да бъдат поставени на сайта от други различни домейни. Това може да се случи когато има външни препратки, Джава скриптове и др.